Barn- och ungdomskörstipendium

I oktober 2016 delade Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga för första gången ut ett stipendium för barn- och ungdomskörer. Stipendiet är indelat i två delar, en till en kör och en till en ledare för en kör. 

Jämna år tillfaller stipendiet en barnkör och barnkörledare, och udda år en ungdomskör och ungdomskörledare. Kören får 10 000 kronor och ledaren 7000 kronor.

De som har rätt att nominera är de båda organisationernas förbundsstyrelser samt styrelser i delförbund respektive distrikt. Nomineringstiden går ut 1 augusti jämna år (barnkör) och 1 mars ojämna år (ungdomskör). Förslag på kandidater kan skickas till dessa styrelser senast 1 maj respektive 1 december.

Nomineringar skickas till: info@sjungikyrkan.nu.

Hittills har stipendiet gått till
2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.